Ga naar hoofdinhoud

Wegdek Onderhouds Techniek (WOT) is een voorvechter van het verlengen van de levensduur van de bestaande weg door middel van goede, duurzame en conserverende onderhoudstechnieken. Daartoe heeft WOT twee doelen.

Enerzijds is dat bekendheid geven aan goede en betrouwbare methodes van duurzame wegdek onderhoudstechnieken zoals Oppervlakbehandelingen (OB) en Emulsieasfaltbeton (EAB). Anderzijds is dat het vergroten van kennis en competenties in de markt van diezelfde methodes, door educatie aan studenten van (mbo)vakscholen, hbo-instellingen en universiteiten. Door in te zetten op deze twee doelen bevordert WOT tegelijkertijd professionaliteit en veilige werkmethoden.

Kennisplatform voor wie aan of rond de weg werkt

Innovatie en kennis op het gebied van wegenonderhoud komt vandaag de dag vooral van ondernemers. Om die kennis en informatie te bundelen en beschikbaar te stellen voor adviseurs, wegbeheerders, bestuurders, docenten en studenten is het platform WOT opgericht.

Op het platform wordt kennis gedeeld over onderwerpen als algemene kennis over het wegennet en schadebeelden die letterlijk aan het oppervlak komen, maar ook over oorzaken en gevolgen van schades. Vanzelfsprekend brengt WOT ook de verschillende duurzame en bewezen ‘best in class’ onderhoudstechnieken onder de aandacht die schade verhelpen en verder verval van het wegennet voorkomen.

WOT is een landelijk initiatief

Commissie Wegdek Onderhouds Techniek is een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland en tal van aannemers in het asfaltonderhoud in Nederland. Zij zijn van mening dat er in een mobiliteitsland als Nederland meer aandacht en zorg moet zijn voor tijdig, goed en duurzaam onderhoud aan het wegennet. Leden van het platform bevinden zich in de hele toeleveringsketen en omvatten nationale en regionale aannemersbedrijven, leveranciers van materialen, testinstituten en consultants.

Meer informatie?
Group 6

Onze aangesloten partners helpen u graag op weg.

Neem vrijblijvend contact op
Blijf op de hoogte
Group 5

Blijf op de hoogte van kennis en kunde in asfaltonderhoud.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief