Ga naar hoofdinhoud

We zien op steeds meer plekken stiller asfalt. Deze wegdekken absorberen geluid, verminderen watergladheid en vervormen niet snel, waardoor het comfortabeler is om over te rijden. Een goede vlakheid en weerstand tegen spoorvorming, extreme weersomstandigheden, zwaar transportverkeer en hoge intensiteit is van cruciaal belang voor de veiligheid én het comfort van de weggebruiker.

Comfortabel asfalt met EAB

Een voorbeeld van een onderhoudstechniek met hoog comfort van uw wegen is Emulsie Asfaltbeton (EAB). Het aanbrengen van emulsie asfaltbeton vergt een geringe tijdsinvestering met weinig overlast. Een ander voordeel van EAB is het feit dat u er eenvoudig pigmenten aan kunt toevoegen. Als u een duidelijk afgescheiden fietszone in een andere kleur wilt aanbrengen naast uw rijweg, is EAB een zeer geschikt materiaal. De EAB zorgt voor het comfort en weerstand tegen een wringende belasting van uw wegen. Bij een matige staat van het te behandelen oppervlak is een combinatie van OB en EAB mogelijk De OB dient da als een scheurremmende hechting verbeterende laag onder de EAB.

Eab rapid asfalt
Emulsie asfalt beton (EAB) toegepast buiten de bebouwde kom

Comfortabel asfalt met OB

Door het het aanbrengen van EAB en zelfs oppervlakbehandeling (OB), wordt de weg onderhouden en het comfort voor de weggebruiker enorm verbeterd. Na het aanbrengen van de OB is de weg direct weer beschikbaar voor het verkeer. Voor een optimaal resultaat moet steenslag goed hechten aan en ingebed worden door het bindmiddel. Hiervoor is een kleine overmaat aan steenslag nodig. Deze wordt na ca 14 dagen m.b.v. een veegzuigmachine verwijderd.

Pagina 4 Oppervlaktebehandelingen 1 min
Snel weer op weg met oppervlakbehandeling in een stiltegebied

Wij helpen u op weg

Met een vakkundig oog schetsen de verenigde partners van WOT een passende oplossing voor uw probleem. Er wordt gekeken naar de kwaliteit, duurzaamheid, comfort en efficiëntie van onderhoudstechnieken én hoeveel tijd dit in beslag neemt in afweging met de locatie en omgeving. Om een versleten wegdek snel te herstellen, bestaan er eenvoudige technieken die minder tijd in beslag nemen.

Wegdekonderhoud? Dan kiest u voor een conserverende laag. Simpelweg snel en duurzaam!