Ga naar hoofdinhoud

Zwakke, bezweken plekken in een asfaltverharding kunnen door verkeersbelasting of weersomstandigheden leiden tot gaten en/of verzakkingen in het wegdek. Dit schadebeeld heeft direct een negatieve invloed op de verkeersveiligheid van het wegdek en vraagt dan ook om een snelle oplossing.

Oorzaken van bezweken plekken

Gaten en/of verzakking in asfaltwegen kunnen op diverse manieren ontstaan. Wij zetten ze graag voor u op een rij:

 • Ernstige rafeling van deklagen;
 • Afbrokkeling van scheurranden;
 • Het uitrijden van stukken craquelé;
 • Inhomogeniteiten in de deklaag (plaatselijke ontmenging);
 • Een slechte verdichting van de deklaag (bijv. door moeilijk verwerkbaar mengsel);
 • Een te grote korrelafmeting in relatie tot de laagdikte;
 • Vermoeiing van het asfalt;
 • Overbelasting;
 • Grondwater in combinatie met lokale verzakking;
 • Aanlegcondities;
 • Hoge asfaltlasten (vrachtverkeer);
 • Een combinatie van factoren.

Gevolgen van bezweken plekken

Gaten en verzakkingen leveren een direct gevaar op voor het verkeer. Om de veiligheid van de wegen te bevorderen moet er meteen actie worden ondernomen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Welke onderhoudsmaatregelen zijn er?

Een directe reparatie met koud of warm asfalt is in de meeste gevallen de beste onderhoudsmaatregel om bezweken plekken in het wegdek te repareren. Vaak treden deze schades onverwacht op. De wegbeheerder heeft altijd de taak om dit soort schade direct op te lossen en daarbij is inzet van koudasfalt voor de spoedreparatie de meest voor de hand liggende oplossing.

Wegdekonderhoud? Dan kiest u voor een conserverende laag. Simpelweg snel en duurzaam!