Ga naar hoofdinhoud


Wanneer de beschadigingen aan uw asfaltweg nog te overzien zijn, kunt u met een oppervlakbewerking de kwaliteit van uw wegen op het juiste niveau brengen. Het sealen van asfalt is één van de mogelijkheden die u dan heeft. Kiest u ervoor om het wegdek te sealen, dan kiest u voor preventief onderhoud. Dit proces kan de levensduur van uw wegen aanzienlijk verlengen.

LVO-maatregel

LVO staat voor de verzamelnaam van ‘levensduur verlengend onderhoud’. Het gaat hier ook om preventief onderhoud. In de wegenbouw wordt hier het afdichten van de aan het oppervlak vrijkomende mineralen bij een asfaltdeklaag bedoeld. Daarbij zijn aanwezige, oudere bitumen in aanraking gebracht met het LVO-product. LVO-producten zijn bijvoorbeeld vloeistoffen op bitumenemulsiebasis.

Asfalt heeft altijd te lijden onder de invloed van UV-straling (zon), zuurstof, vocht, belasting, temperatuur etc. Daardoor verliest het bindmiddel (bitumen) in dit verhardingstype een deel van zijn eigenschappen. Om dit te voorkomen en wegen een langere levensduur te geven, is sealen een geschikte optie. Hierbij wordt een dunne laag bitumenemulsie op de weg aangebracht, waardoor bitumen in het asfalt wordt beschermd en verbeterd. Deze verbetering noemen we ook wel ‘verjonging’. Op moleculair niveau wordt het bitumen in het asfalt weer vrijwel naar de oorspronkelijke kwaliteit gebracht. Vergelijk het met de werking van anti-rimpel crème: door uw wegdek te sealen geeft u het asfalt in feite een verjongingskuur.

De werking en aandachtspunten van sealen

Wanneer u kiest voor een sealbehandeling, komen oude bitumen van uw asfalt in contact met een nieuwe bitumenemulsie. Bij dichte asfaltmengsels zijn de holle ruimtes in de textuur dichtgezet en wordt er een microslijtlaag van gemaakt. Hierdoor kunnen vocht en vuil niet meer in de deklaag trekken. Bij open asfalt wordt er een dunne laag om de steen heen gecreëerd, waardoor positieve eigenschappen als geluidsreductie en waterdoorlatendheid nauwelijks worden beïnvloed. Om de stroefheid te garanderen wordt het behandelde weg deel afgezand. Asfaltonderhoud met deze methode verlengt dus de levensduur van asfaltdeklagen. De positieve asfalteigenschappen blijven intact en de verkeershinder beperkt. Deze kostenefficiënte methode is milieuvriendelijk, duurzaam en is geschikt voor alle soorten asfalt.

Door meerdere keren preventief onderhoud uit te voeren kan de levensduur van alle soorten deklagen worden verdubbeld, tegen minimale kosten. Voor het aanbrengen van LVO-maatregelen (verjongingsbitumina) geldt dat vooraf goed overleg met deskundigen zinvol is om falen tijdens of na uitvoering te voorkomen.

Wegdekonderhoud? Dan kiest u voor een conserverende laag. Simpelweg snel en duurzaam!