Ga naar hoofdinhoud

Emulsie asfaltbeton (EAB) is een koud, energievriendelijk bereid mengsel van mineraalaggregaat (steenslag, brekerzand en stof), een gemodificeerde bitumenemulsie, cement en water. EAB wordt op locatie op de weg in een continu mengproces met één en dezelfde machine bereid en verwerkt.

Emulsie asfaltbeton is een optimale techniek voor het onderhoud van asfalt, mits de onderliggende constructie en deklaag de juiste voorbehandeling krijgt. Een aantal voordelen van deze techniek zijn:

  • Structurele, ernstige schade wordt gerepareerd;
  • Het is stofvrij;
  • Er treden geen verontreinigingen op het te behandelen wegdek op.

Het doel en de werking van EAB

Emulsie asfaltbeton wordt als product op locatie snel aangebracht op de deklaag van bestaande wegen. Het wordt toegepast om deklagen in diverse samenstellingen (dichtasfalt, geconserveerde deklagen en steenrijke mengsels) te conserveren. De conservering is gericht op het terugbrengen van vlakheid, stroefheid en textuur. Emulsie asfaltbeton wordt daarom ook wel rijspoorvulling of textuurverbetering genoemd. Het kan ook als profileerlaag, als dunne deklaag of als rafeling corrigerende maatregel op ZOAB en hechtlagen voor asfaltwapening worden ingezet.

Door het aanbrengen van de EAB wordt het wegdek vlak, homogeen van textuur en weer voldoende stroef. Door te kiezen voor specifieke steenslagen (korrelgradering, kleur) wordt het wegdekprofiel visueel en akoestisch ingedeeld en voor weggebruikers duidelijk waar ze wel en niet mogen komen.

Afhankelijk van de locatie, het tijdstip van aanbrengen en de doelstellingen van de opdrachtgever, wordt in overleg met de EAB-specialist de EAB-mix en het type steenslag bepaald. Ook de conditie van het wegdek en de aard van het wegdek zijn medebepalend voor de exacte manier van productie en verwerking.

Levensduur, regelgeving en milieu

Op een acceptabele ondergrond (dus niet op volledige craquelé) heeft EAB als aangebrachte conservering een levensduur van 7 tot 9 jaar. Of de te conserveren weg zelf ook zo lang meegaat, is afhankelijk van de aanwezige structurele schade van de constructie. De conservering is immers primair gericht op textuur- en deklaagverbetering en het vereffenen van onvlakheden.EAB staat beschreven in de Standaard RAW-bepalingen 2005. De technische bepalingen van de Standaard RAW-bepalingen zijn in 2020 opnieuw vastgelegd. Voor EAB geldt formeel ook een CE-markering. Opdrachtgevers en specialisten in oppervlakbehandeling kiezen voor CE-markering in die gevallen waar de kennis en kunde van de oppervlakbehandeling echt de verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer. Alle Nederlandse specialisten zijn CE-gecertificeerd.Van EAB is een formeel vastgesteld NMD (Nationale Milieu Database) beschikbaar. Dit vormt de basis voor duboCalc. Het product scoort een goede MKI-waarde en is in de afweging met warme conserveringslagen zonder meer interessant.

Waar is het voor geschikt?

Emulsie asfaltbeton is geschikt voor het tegengaan en opheffen van rafeling, het vereffenen van dwars onvlakheden (spoorvorming) en het verbeteren van de veiligheid en stroefheid van een deklaag. Om een versleten wegdek snel te herstellen, is ‘EAB’ één van de mogelijke onderhoudstechnieken die de aangesloten partijen verzorgt.

Wegdekonderhoud? Dan kiest u voor een conserverende laag. Simpelweg snel en duurzaam!