Ga naar hoofdinhoud

Commissie WOT streeft, samen met haar aangesloten partners, naar een zo groen mogelijke toekomst voor het wegennet in Nederland. Die duurzaamheid garanderen we door preventief onderhoud aan asfalt te bewerkstelligen. Alle stappen die wij vandaag in onderhoudstechnieken zetten, doen wij met het oog op een duurzamer morgen.

Duurzame onderhoudstechnieken

Als een oppervlakbehandeling (OB) op de juiste ondergrond is aangebracht, heeft de conservering zelf een levensduur van 7 tot 10 jaar. Dit draagt bij aan een verminderd proces van nieuw asfalt en andere onderhoudsmethodes. Uiteindelijk wordt de CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleind.

De levensduur van emulsie asfaltbeton (EAB) is, indien aangebracht op de juiste ondergrond, ook zo'n 7 tot 9 jaar. Het gebruikte mineraalaggregraat voor deze techniek bestaat uit steenslag, vulstof en brekerzand. Emulsie asfaltbeton wordt ter plekke gemengd en koud aangebracht. Dit procedé is milieuvriendelijk en heeft als belangrijk voordeel dat wegen snel berijdbaar zijn.

Voerendaal 3
Groot Onderhoud te Voerendaal, Oppervlakbehandeling

Milieuvriendelijke norm

De aangesloten partijen bij commissie Wegdek Onderhouds Technieken verplichten zich tot een streng beleid ten aangezien van het stofgehalte bij steenslag. Volgens de CE-markering mag dit 1% zijn. Dat kan dus ook 1,49% zijn, dat op hele cijfers afgerond ook 1% is. Echter leggen de partners van WOT zichzelf de norm op van maximaal 1,0%. Minder stof betekent betere hechting en dus een beter resultaat. Deze zelfregulerende norm verhoogt de kwaliteit behoorlijk. De oppervlakbehandeling is veel langer in een goede staat en de levensduur van de totale wegconstructie wordt verlengd. Met WOT bent u op weg naar een duurzame toekomst!

Wegdekonderhoud? Dan kiest u voor een conserverende laag. Simpelweg snel en duurzaam!