Ga naar hoofdinhoud

In de week van de Circulaire economie graag uw aandacht voor het levensduur verlengend onderhoud met oppervlaktebehandelingen.

Commissie WOT heeft als doel om één stem te hebben richting de markt, met als focus onderhoudstechnieken.
Op het moment staat bij wegdekbeheer alleen het verrichten van correctieve reparaties centraal. Dit kan ook anders. Tegenwoordig hebben overheden onderhoud uitbesteed in meerjarige contracten die veelal worden uitgevoerd door asfaltproducenten.
De prioriteit is om eerst correctieve reparaties te verrichten aan het wegdek, reactief onderhoud dus. Daarna gaat men pas over tot het vervangen van het wegdek. Dit is logisch vanuit het standpunt van de asfalt producent. Maar niet als je ziet dat het ook anders kan.

Wij van Commissie WOT pleiten voor gepland, preventief levensduur verlengend onderhoud. De levensduur van de weg wordt met oppervlakbehandeling 7 tot 10 jaar verlengd. Oppervlakbehandeling is echter het meest effectief wanneer de schade aan het asfalt nog niet al te groot is. Tijdig oppervlakbehandeling toepassen levert dus tijd en geld op. Goed onderhoud van wegen betekent tevens fors minder CO2-uitstoot op.

Normaal gesproken ligt met asfaltonderhoud een weg, brug of fietspad een aantal dagen open, wat zorgt voor veel overlast van weggebruikers. Met koude applicatietechnieken, zoals bijvoorbeeld Microasfalt EAB, is de weg binnen slechts een uur weer open, waardoor verkeersoverlast voorkomen wordt.
Omdat Microasfalt koud wordt bereid, zorgt dat ervoor dat de uitstoot 50% minder is dan een warme variant. Ook is er weinig tot geen restafval, waardoor het milieu niet belast wordt: de CO2-voetafdruk is 50% lager in vergelijking met andere producten. Daarnaast worden er 80% minder primaire grondstoffen verbruikt.

Het advies van de commissie WOT wordt sneller geaccepteerd door overheden, dan door de asfalt sector. Onderhoud is duurzaam en dient een economisch belang. Mobiliteit wordt minimaal verstoord tijdens de uitvoering en wegen zijn sneller en bovendien langer weer beschikbaar.
Het advies van de Commissie WOT luidt dan ook dat wegbeheerders in de ontwerpfase het beste al rekening kunnen houden met preventief onderhoud om zo de levensduur van de wegen te verlengen. Wanneer naar dit advies wordt gehandeld, wordt er niet alleen gekeken naar de toekomst maar gaan we ook duurzamer om met onze wegen. Vooraf investeren is achteraf oogsten.
Meer weten? Bel Sjoerd Verhoeve (WOT): 06-51075622