Ga naar hoofdinhoud

Craquelé is een ‘mozaïek’ van al dan niet met elkaar verbonden lengte- en dwarsscheuren. Dit schadebeeld ontstaat in de regel aan het einde van de structurele levensduur van een asfaltverharding. Craquelé is een duidelijk teken van het bezwijken van een asfaltconstructie. Bij verbredingsconstructies en te smalle verhardingen manifesteert craquelé zich vooral aan de buitenste 0,25 m van de verharding en wordt daarom ook wel ‘randschade’ genoemd.

Oorzaken van craquelé

Een aantal belangrijke oorzaken van het ontstaan van craquelé zijn:

 • Een hoge verkeersbelasting op den duur in combinatie met de constructieopbouw;
 • De mengselsamenstelling van het asfalt, verouderde asfaltlagen en/of losliggende asfaltlagen;
 • Verbredingsconstructies;
 • Opdooi in de winterperiode;
 • Te smalle verharding;
 • Een slechte, draagkrachtige ondergrond.

Gevolgen van craquelé

Door het ontstaan van dit schadebeeld aan uw asfaltwegen verminderd de vlakheid. Ook kan de weggebruiker een afname van comfort ervaren. Het asfalt wordt namelijk minder stroef, er kunnen losliggende stukken en een zeker hoogteverschil ontstaan in het wegdek. Hier komt dan ook meer geluidsoverlast bij kijken. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot destructie van het totale weglichaam, oftewel de fundering én de ondergrond.

Welke onderhoudsmaatregelen zijn er?

Afhankelijk van de ernst en omvang van de schade, kunnen de volgende onderhoudsmaatregelen worden genomen:

 • Bakfrezen en inlage;
 • Bakfrezen, inlage en overlaging;
 • Overlaging;
 • Overlaging met inbouw wapening
 • Overlaging met inbouw SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) of metaalinlaging;
 • Reconstructie (geheel of gedeeltelijk).
  - bij beginnende craquelé: bakfrezen en totaal wegvak conserveren met oppervlakbehandeling, sealen of EAB

WOT helpt u op weg

Wanneer er voor de onderhoudstechniek 'overlagen' is gekozen, wordt er ten eerste een reparatie uitgevoerd op de plekken waar het craquelé voorkomt. Dit gebeurt in de vorm van bakfrezen en het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie.. Indien craquelé in een lichte vorm aanwezig is, dan zijn scheurvulling , oppervlakbehandeling, verjongen of sealen een geschikte optie om verdere schadevorming te vertragen. Belangrijk is om beginnende en incidentele craquelé vakkundig en tijdig te repareren. Dit kan in de vorm van spoedreparaties met bakfrezen of tijdelijk met koud asfalt. De ervaren partners van commissie WOT geven vakkundig advies en verhelpen het craquelé aan uw wegen met duurzame, conserverende onderhoudstechnieken.

Wegdekonderhoud? Dan kiest u voor een conserverende laag. Simpelweg snel en duurzaam!